Reseptin uusinta

Lääkereseptit uusitaan ensisijaisesti kontrollikäyntien yhteydessä ja kaikki reseptit onkin hyvä ottaa mukaan lääkärin ja myös sairaanhoitajan vastaanotolle. Olemme ottaneet käyttöön 2.5.2012 sähköisen reseptin eli e-reseptin. Lääkereseptit kirjoitetaankin tästä lähtien ensisijaisesti e-reseptinä.

Jos resepti vaatii uusimista ennen kontrollikäyntiä tai potilaan ei tarvitse käydä kontrolleissa, voidaan reseptit toimittaa uusittavaksi lääkärille tuomalla ne oman terveysaseman reseptitoimistoon. E-resepteinä määrätyt lääkkeet voidaan pyytää uusittavaksi myös suoraan apteekista, jolloin apteekki välittää sähköisesti uusimispyynnön terveyskeskukseen. Sekä potilaan että lääkärin työn helpottamiseksi kannattaa tuoda kaikki lähiaikoina uusimista vaativat resepti kerralla uusittavaksi.

Laissa on määrätty, että jos joku muu kuin potilas itse hoitaa e-resepteihin liittyviä asioita, tarvitaan siihen potilaan kirjallinen suostumus. Suostumuslomakkeita saa terveysasemilta täytettäväksi. Yksittäisen e-reseptin uusintaa terveysasemalta voi pyytää myös ilman kirjallista suostumusta, mutta jos puolesta asiointi on jatkuvaa, kannattaa suostumuslomake täyttää, koska se helpottaa asioiden hoitamista.

Lääkäri uusii reseptit harkintansa mukaan. Kaikkia reseptejä ei voida uusia ilman vastaanottoa, näissä tilanteissa lääkäri laittaa asiasta viestin uusimattoman reseptin mukaan. Joskus lääkäri voi myös ohjelmoida potilaalle esimerkiksi verikokeita tai pyytää häntä tulemaan vastaanotolle, jos hän katsoo sen tarpeelliseksi.

Potilas voi hakea reseptit viikon kuluttua paikasta, johon ne on jätetty uusittavaksi.  

Viimeksi päivitetty 21.06.2012 07:27