Reseptin uusinta

Lääkereseptit uusitaan ensisijaisesti kontrollikäyntien yhteydessä ja kaikki reseptit onkin hyvä ottaa mukaan lääkärin ja myös sairaanhoitajan vastaanotolle. Olemme ottaneet käyttöön 2.5.2012 sähköisen reseptin eli e-reseptin. Lääkereseptit kirjoitetaankin tästä lähtien ensisijaisesti e-reseptinä.

Jos resepti vaatii uusimista ennen kontrollikäyntiä tai potilaan ei tarvitse käydä kontrolleissa, voidaan reseptit toimittaa uusittavaksi lääkärille tuomalla ne oman terveysaseman reseptitoimistoon. E-resepteinä määrätyt lääkkeet voidaan pyytää uusittavaksi myös suoraan apteekista, jolloin apteekki välittää sähköisesti uusimispyynnön terveyskeskukseen. Sekä potilaan että lääkärin työn helpottamiseksi kannattaa tuoda kaikki lähiaikoina uusimista vaativat resepti kerralla uusittavaksi. Sähköisenä reseptinä kirjoitettuja lääkemääräyksiä ei tarvitse hakea terveysasemalta, vaan uusitut e-reseptit menevät suoraan Kansaneläkelaitoksen tietokantaan, johon apteekki ottaa yhteyden, kun potilas seuraavan kerran hakee kyseistä lääkettä apteekista. 

Reseptin uusimista voi pyytää myös puhelimitse Etelä-Savon Ensineuvosta puh. 015  211 411. Huumausaineeksi luokiteltavien lääkkeiden uusimista ei voi pyytää puhelimitse, koska uusiminen vaatii lain mukaan potilaan tai puolesta asioivan tunnistaminen. 

Laissa on määrätty, että jos joku muu kuin potilas itse hoitaa e-resepteihin liittyviä asioita, tarvitaan siihen potilaan kirjallinen suostumus. Suostumuslomakkeita saa terveysasemilta täytettäväksi. Yksittäisen e-reseptin uusintaa terveysasemalta voi pyytää myös ilman kirjallista suostumusta, mutta jos puolesta asiointi on jatkuvaa, kannattaa suostumuslomake täyttää, koska se helpottaa asioiden hoitamista. Lääkäri uusii reseptit harkintansa mukaan. Kaikkia reseptejä ei voida uusia ilman vastaanottoa, näissä tilanteissa lääkäri laittaa asiasta viestin uusimattoman reseptin mukaan. Joskus lääkäri voi myös ohjelmoida potilaalle esimerkiksi verikokeita tai pyytää häntä tulemaan vastaanotolle, jos hän katsoo sen tarpeelliseksi. Potilas voi hakea reseptit viikon kuluttua paikasta, johon ne on jätetty uusittavaksi.

Muualla verkossa

KantaeResepti

Näin käytän eReseptiä -esite 

Viimeksi päivitetty 24.11.2014 12:07